Monthly Archives: septembrie 2008

Congresul regional de est EGEA -Sinaia 2008

 

egealogo-lc.png

Directii Sociale si Enviromentale in Dimensiunea Europeana

 

Congresul regional de est EGEA 

Sinaia

18-22 Aprilie 2008

www.egea.eu 

 

 

Congresul regional de est

 

        A fost unul din cele 4 congrese regionale desfăşurate de-a lungul unui an universitar, de această dată în Sinaia. Tema congresului a fost Direcţii sociale si enviromentale în dimensiunea Europeană.  Societatea civilă din estul europei în faţa problemelor de mediu.

        În cadrul a 7 workshopuri interesante cu teme geografice actuale si interesante cei 85 de participanţi din regiunea de est, dar nu numai, au încercat să ofere posibilităţi de anticipare si de rezolvare a problemelor de mediu cu care se va confrunta estul europei in viitor si cu care se confrunta şi acum.

        Pentru membrii EGEA a fost si o posibilitate de a cuoaste o mica parte din România.

        Un alt scop al congresului a fost intâlnirea reprezentanţilor fiecărei entităţi pentru a face o evaluare a activităţilor avute în decursul anului precedent dar si stabilirea de contacte noi pentru eventuale schimburi de experienţă.

 

Prezentarea congresului:

        Grija pentru mediul înconjurător a devenit o preocupare mondială. Industria, agricultura, dezvoltarea urbană se schimbă în concordanţă cu legile si directivele care încearcă să protejeze mediul înconjurător şi să asigure o dezvoltare durabilă.

        Tocmai de aceea a 11-ea ediţie a congresului regional de est încearcă sa transmită spiitul de conservare si protecţie în rândul comunităţilor de tineri din europa. S-au stimulat discuţiile şi dezbaterile între partiipanţi cu scopul de a observa diferenţele culturale si sociale de la o ţară la alta cu privire la protecţia mediului.

        În cele 3 excursii la Braşov, Sighişoara şi Bucegi s-au oferit si posibilităţi de a cunoaşte Sinaia si împrejurimile.

 

Workshopuri:

1.   Identitate şi dezvoltare a periferiilor din oraşele europene.

Workshop leader: Laura Garagnani

                            Daniele Clemente

 

    Workshopul a fost structurat în prezentarea ws-leaderului despre ZEN, periferie a orasului Palermo, după care fiecare participant a prezentat un studio de caz din regiunea din care provine. După prezentări a urmat o sesiune de discuţii pe tema periferiei iar pe baza concluziilor s-a efectuat un studio de caz pentru locaţia congresului: Vila Duca.

 

2.   Societatea civilă europeană – politica UE vs. realitatea est-europeană

Workshop leaders: Liana Scristoreanu

                               Vlad Dumitrescu

 

    Workshopul a avut ca si scop definirea societăţii civile si a implicării acesteia în protecţia mediului. S-a încercat o analiză a diferenţelor si asemănărilor între politica UE si politica din europa de est.

    Ca si concluzie sa încercat o propunere legislativă pentru o problemă de mediu din europa de est.

 

3.   Gestionarea efectivă a deşeurilor: propuneri pentru îmbunătăţire în europa de est.

Workshop leaders: Claudia Iordache

                                Laura Cireaşă

    Acest workshop a încercat să dezvolte un know-how specific în acest domeniu cu privire în special la staţunea Sinaia. Sa răspuns la principalele întrebări: de ce este importantă gestiunea deşeurilor? Care sunte cele mai frecvente categorii de deşeuri? Ce se întâmplă cu regiuni în care nu se aplică managementul deşeurilor? Etc.

    Spre final sa realizat o ecologizare a unei secţiuni dintr-o pădure din jurul staţiunii Sinaia.

 

4.   Turismul în România – un caz special?

Workshop leaders:  Cindy Bruhn

                                 Codruţa Lupea

    Acest workshop are ca scop principal investigarea turismului ca si branşa care cunoaste o  dezvoltare remarcbilă, nu numai în la nivel mondial dar şi în europa.

    În prima parte se va defini turismul, formele lui şi alte aspecte iar în partea a doua se va stabili o sistematică pentru a descoperi potenţialul de dezvoltare a turismului în europa de est.

 

5.   Cuvinte pe hartă – un workshop de toponimie

Workshop leaders:  Aina Borrego Marti

                                Santi Rodriguez Ruiz

        Acest workshop va încerca să facă o analiză a ştiinţei de toponimie, mai ales că acest congres se desfăşoară într-o regiune de conflict de limbă. Sa luat în considerare influenţa istoriei si a mediului social pentru a stabili contextual în care s-au modificat sau denumit unele locaţii din Transilvania.

        Dezbatere pe tema : La ce ajută toponimia?

 

6.   Activităţi economice tradiţionale şi impactul schimbător asupra mediului înconjurător

Workshop leaders: Nicoleta Elena-Pavel

                               Lorin-Cristian Bold

    Workshopul sa desfăşurat în 2 parţi: prima parta a cuprins o analiză a principalelor activităţi economice din europa de est si o trecere în revistă a efectelor lor asupra mediului înconjurător iar a doua  parte s-a concretizat printr-un studiu de caz: Roşia Montană

 

7.   Municipalităţile şi mediul înconjurător: cum poate fi folosit SIG în protecţie, planificare si management?

Workshop leaders: Cristoph Fink

                                Philipp Sartorius

 

    Ca scop principal este stabilirea domeniilor în care pote fi folosit SIG pentru planificare urbană dar si nuvelele la care este folosit: municipalităţi, ONG, individ etc.  Ca şi exemplu s-a lucrat pe modelul de dezvoltare asistat cu SIG a orasului Viena.

    Dezbatere: De ce este nevoie, este nevoie de un sistem de management a mediului integrat pentru mediul urban?

 

Reclame